Обучение в Университета по рибарство и Океанология в Керала, Индия

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » Обучение в Университета по рибарство и Океанология в Керала, Индия

Брошури с условията и сроковете за приемане и обучение в Университета по рибарство и океанология в Керала, Индия за образователни степени „Бакалавър“ и „Магистър“, а също така и в образователна и квалификационна степен „Доктор, както и за следдипломна квалификация

Admission of International Students

Post Graduate and Ph.D Programmes Prospectus 2019-2020

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения