Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2019 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2019 г.

Четири примерни учебни програми по Предприемачество (публ. 16.10.2019 г.)

Учебни планове и програми по професионална подготовка за област Изкуства – професионални направления:
212 Музикални и сценични изкуства; 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти; 
214 Дизайн; 215 Приложни изкуства и занаяти

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 16.09.2019 г., добавено 17.09.2019 г.)

341 Търговия на едро и дребно (публ. 24.08.2019 г., добавено 05.12.2019 г.)

345 Администрация и управление (публ. 24.08.2019 г., добавено 23.10.2019 г.)

346 Секретарски и административни офис дейности

443 Науки за земята (публ. 16.09.2019 г.)

482 Приложна информатика (публ. 13.09.2019 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 16.09.2019 г., добавено 17.09.2019 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 13.09.2019 г., добавено на 31.10.2019 г., 26.11.2019 г. и на 07.02.2020 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 13.09.2019 г., добавено на 04.11.2019 г., допълнено на 06.06.2022 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 17.09.2019 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 31.08.2020 г., акт. 23.12.2021 г.)

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (публ. 29.10.2019 г.)

543 Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло (публ. 12.04.2019 г., добавено на 17.09.2019 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публ. 17.09.2019 г.)

Планове и програми за 621 „Растениевъдство и животновъдство“ (публ. 03.09.2019 г.)

581 Архитектура, урбанизъм и геодезия (публ. 15.06.2020 г., акт. 17.07.2020 г.)

582 Строителство (публ. 15.06.2020 г., акт. 23.12.2021 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство

622 Градинарство (паркове и градини) (публ. 17.09.2019 г., акт. 21.02.2020 г.)

623 Горско стопанство (публ. 23.10.2019 г., акт. 29.08.2023 г.)

640 Ветеринарна медицина

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 16.09.2019 г.)

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 16.09.2019 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 31.08.2020 г., акт. 21.09.2020)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 17.09.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения