Резултати за конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г. » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година » Резултати за конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница

Резултати от проведения на 07.06.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г., както следва:

1. За преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова:

Снежина Йорданова Владимирова

2. За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан:

Ангелинка Тодорова Иванова

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения