Консултативен съвет по професионално обучение и образование

Начало » Професионално образование » Форум ПОО » Консултативен съвет по професионално обучение и образование

 


ЗАПОЧВА РАБОТА ПО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

27 юни 2019 г.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) ще бъде актуализиран след анализ на секторно ниво, за да се отчете спецификата на професиите и специалностите във всеки сектор. Това реши Консултативният съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.

С анализа на сегашния Списък ще се ангажират Националната агенция по професионално образование и обучение и Министерство на образованието и науката в партньорство с браншовите организации.

На заседанието на Консултативния съвет бяха коментирани възможностите за модернизиране на обучението чрез промяна на Държавните образователни стандарти и учебните планове и програми.

Участниците коментираха също използването на по-гъвкави форми на дуално обучение.

Предвижда се изграждане на регионална мрежа по дуално обучение. По време на заседанието бе решено екипът на българо-швейцарския проект „Домино“ да проведе обучения на регионалните и националните структури на национално представителните организации на работодателите, за да подкрепят методически бизнеса и професионалните гимназии да разширяват дуалното обучение.

Следващото заседание на Консултативния съвет ще се проведе на 15 октомври 2019 година и ще е посветено на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения