Консултативен съвет по професионално обучение и образование

Начало » Професионално образование » Форум ПОО » Консултативен съвет по професионално обучение и образование

 

ЗАПОЧВА РАБОТА ПО АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

27 юни 2019 г.

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) ще бъде актуализиран след анализ на секторно ниво, за да се отчете спецификата на професиите и специалностите във всеки сектор. Това реши Консултативният съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.

С анализа на сегашния Списък ще се ангажират Националната агенция по професионално образование и обучение и Министерство на образованието и науката в партньорство с браншовите организации.

На заседанието на Консултативния съвет бяха коментирани възможностите за модернизиране на обучението чрез промяна на Държавните образователни стандарти и учебните планове и програми.

Участниците коментираха също използването на по-гъвкави форми на дуално обучение.

Предвижда се изграждане на регионална мрежа по дуално обучение. По време на заседанието бе решено екипът на българо-швейцарския проект „Домино“ да проведе обучения на регионалните и националните структури на национално представителните организации на работодателите, за да подкрепят методически бизнеса и професионалните гимназии да разширяват дуалното обучение.

Следващото заседание на Консултативния съвет ще се проведе на 15 октомври 2019 година и ще е посветено на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+