Съобщение за предстоящо обучение

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Архив 2019-2021 » Съобщение за предстоящо обучение

Съобщение за предстоящо обучение за подготовка на пректни предложения по дейности „Мария Склодовска-Кюри“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“

Обучение за подготовка на проектни предложения по схемата Мрежи за първоначално и иновативно обучение: „Innovative training networks – ITN“, дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (Н2020-MSCA- ITN-2020)

17-18 септември 2019 г.,
гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б

На 17 септември от 13.00 до 17.30 ч. и на 18 септември 2019 г. от 9.00 до 16.30 ч. в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 26 Б, етаж 1, ще се проведе обучение за подготовка на предложения по схемата Мрежи за първоначално и иновативно обучение: „Innovative training networks – ITN“, дейности „Мария Склодовска-Кюри“ (Н2020-MSCA- ITN-2020).

Обучението е част от дейностите в рамките на проект „Network of the Marie Skłodowska-Curie Action National Contact Points for the mobile scientific and innovation community“ (Net4MobilityPlus) и ще бъде изцяло на английски език.

Поканата за участие е насочена към представители на организации, които ще кандидатстват в рамките на конкурса, който предстои да бъде отворен на 12 септември 2019 г.

За заявяване на участие е необходимо да бъде направена регистрация на е-mail: [email protected] в срок до 5 септември 2019 г.. Местата са ограничени.

Публикувано 05.09.2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения