Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Проект № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+

 

Информация за проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“ - „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+

Цели и основни дейности

 

 

 

Пилотен модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение (публ. 05.04.2021 г.)

Европейски практики за проследяване на реализацията на завършилите ПОО (публ. 24.11.2020 г.)

Презентация на проект "Пилотен модел за проследяване на реализацията на завършилите ПОО" (публ. 24.11.2020 г.)

Прототип на система за проследяване на завършилите професионално образование и обучение (публ. 24.11.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения