Учебно-изпитни програми

Начало » Общо образование » Учебно-изпитни програми » Учебно-изпитни програми

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-74/18.01.2023 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализираните държавни и общински училища (публ. 20.01.2023 г.)

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).


Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-72/18.01.2023 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приема на учениците от обединените училища в XI клас на места по допълнителния държавен план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023/2024 година (публ. 20.01.2023 г.)

Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения