До 20 януари 2020 г. Национална награда „13 века България“

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 20 януари 2020 г. Национална награда „13 века България“

Учредяване на Национална награда „13 века България“

Националната награда „13 века България“ се учредява за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука. Тя има за цел да стимулира професионалното развитие на млади творци и учени с иновативни постижения в областта на изкуството и науката като подпомага следдипломната им кмалификация.

До 20 януари 2020 г. за наградата могат да кандидатстват български граждани на възраст до 35 години със завършено висше образование в сферата на изкуството и науката със значими постижения в съответната област, приети през 2019 за следдипломна квалификация в акредитирани висши учебни заведения на територията на Европа, без България.

Наградата на Национален дарителски фонд „13 века България“ се присъжда от жури на конкурсен принцип в два кръга. В първия кръг журито ще определи шестима номинирани кандидати, които ще бъдат обявени в периода 01 януари – 31 януари 2020. В подкрепа на всеки от тях Фондът организира дарителска кампания „ПОДКРЕПИ ТАЛАНТА — ДАРИ“.

Наградата „13 века България“ в размер от 5 000 лева, осигурени от Фонда за разходи за обучение, ще бъде връчена на победителя в конкурса между 20 юни – 30 юни 2020.

Пълната информация за конкурса можете да намерите на линк: https://fund13veka.bg/talant/. (публ. на 30.12.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения