Архив

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив

Процес на предоставяне на национално финансиране за изпълнение на проекти по поканата „Teaming for Excellence” по  Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (публ. 16.08.2021 г.)


Министерство на образованието и науката удължава срока по обявен подбор на независими експерти за попълване състава на Комисията за наблюдението, оценката и анализа на дейността на Фонд „Научни изследвания“ по чл. 7, ал. 2 от Правилника (публ. 31.07.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 14.08.2020 г. на адрес: Министерство на образованието и науката, гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, до дирекция „Наука”, както и на следния електронен адрес: [email protected] 


Подбор на независими експерти за попълване състава на комисиите за наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации и висшите училища, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (публ. 12.06.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 20.07.2020 г. на адреса на министерството, както и на следния електронен адрес: [email protected]


Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. повече>> https://mon.bg/bg/100861 (публ. 09.06.2020 г.) Срок: до 17 часа на 23.06.2020 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика - 2020 г. “ повече>>https://mon.bg/bg/100860 (публ. 09.06.2020 г.) Срок:  до 17:00 часа на 10.07.2020 г.


Национална стипендиантска програма на L’Oréal и ЮНЕСКО „За жените в науката“
https://mon.bg/bg/100846 (публ. 22.05.2020 г.)


Временни научноекспертни комисии https://mon.bg/bg/100847

Награди „Питагор“ 2020 г. https://mon.bg/bg/100800


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения