Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

Начало » Приобщаващо образование » Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

МОН ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТАТА НА ГОРЕЩИТЕ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.
Дейността се подпомага и от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които имат експертиза и многогодишен опит в кризисна интервенция. От понеделник до петък между 08,30 и 16,30 часа.

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

София: 0877 183 133
Пловдив: 0800 16 793
Варна: 0877 566 696
Бургас: 0893 631 573
Велико Търново: 0882 247 454
Стара Загора: 042 210 089

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+