Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

Начало » Приобщаващо образование » Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

МОН ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТАТА НА ГОРЕЩИТЕ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Възобновява се работата на телефонните линии за психологическа подкрепа на Министерството на образованието и науката. На разкритите телефони специалисти ще предоставят съдействие и консултации за деца, ученици, родители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, свързани със ситуации от образователната система в условията на пандемията.
Дейността се подпомага и от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа към МОН, които имат експертиза и многогодишен опит в кризисна интервенция. От понеделник до петък между 08,30 и 16,30 часа.

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители:

София: 0877 183 133
Пловдив: 0800 16 793
Варна: 0877 566 696
Бургас: 0893 631 573
Велико Търново: 0882 247 454
Стара Загора: 042 210 089

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+