6. НП „Обучение за ИТ кариера“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 6. НП „Обучение за ИТ кариера“

 

6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Стартира кандидатстването по национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Лица за контакт:
Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected];
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected];
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02 9217 724, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения