15. НП „Бизнесът преподава“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 15. НП „Бизнесът преподава“

 

15. Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Бизнесът преподава“


Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“  (публ. 11.11.2020 г.)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ по Модул 2 „Включване на представители на бизнеса в учебния процес в училище“ (публ. 11.11.2020 г.)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ по Модул 3 „Учители в предприятия“ (публ. 11.11.2020 г.)


Кандидатстване за участие в НП "Бизнесът преподава": https://np.mon.bg/

Срок за кандидатстване: от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
Анелия Русакова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected]

Ралица Войнова – Найденова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected] 
Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, e-mail: [email protected] 


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения