20. НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 20. НП „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”

 

Решение № 880 на Министерския съвет от 03 декември 2020 г. за одобряване актуализация на Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” (публ. 09.12.2020 г.)

20. Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” съгласно приложение № 20

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие”


А) Модул „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Класирани проектни предложения на ЦПЛР за кабинет в избрано направление (публ. 11.08.2020 г.)

Класирани проектни предложения на ЦПЛР за дигитален планетариум (само за астрономически обсерватории с планетариуми) (публ. 11.08.2020 г.)


Б) Модул „Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО – ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища“  (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Класирани проектни предложения на ЦПЛР – общежития (публ. 11.08.2020 г.)


В) Модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване
Декларация

Класирани проектни предложения (публ. 11.08.2020 г.)


Срокът за подаване на проектните предложения по 3-те модули е до 01.06.2020 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217435, e-mail: [email protected];  
Анелия Йотова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 029217491, e-mail: [email protected].  


 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения