622 Градинарство (паркове и градини)

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 622 Градинарство (паркове и градини)

 

Специалности от професия код 622010 „Техник-озеленител“

6220101 Цветарство (публ. 09.11.2021 г.)

6220102 Парково строителство и озеленяване (публ. 09.11.2021 г.)


Специалности от професия код 622020 „Озеленител“ 

6220201 Цветарство (публ. 28.01.2021 г.)

6220202 Парково строителство и озеленяване (публ. 28.01.2021 г.)


6220301 Озеленяване и цветарство от професия код 622030„Работник в озеленяването  (публ. 19.05.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения