623 Горско стопанство

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 623 Горско стопанство

 

6230101 Горско и ловно стопанство от професия код 623010 „Техник-лесовъд“ (публ. 03.11.2021 г.)

6230102 Горско стопанство и дърводобив от професия код 623010 „Техник-лесовъд“ (публ. 03.11.2021 г.)

6230201 Механизация на горското стопанство от професия код 623020 „Техник-механизатор“ (публ. 03.11.2021 г.)

6230301 Механизация на горското стопанство от професия код 623030 „Механизатор на горска техника“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230401 Горско стопанство от професия код 623040 „Лесовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230501 Горско и ловно стопанство от професия код 623050 „Дивечовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230601 Лесокултурни дейности (публ. 19.05.2020 г.)

6230602 Дърводобив (публ. 19.05.2020 г.)

6230603 Дивечовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6230604 Билкарство (публ. 19.05.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения