До 31 май 2020 г. Национална стипендиантска програма на L’Oréal и ЮНЕСКО „За жените в науката“

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 31 май 2020 г. Национална стипендиантска програма на L’Oréal и ЮНЕСКО „За жените в науката“

(публ. 22.05.2020 г.)

Стартира процедурата по набирането на кандидатури за ежегодно провеждания конкурс на L’Oréal–UNESCO: „За жените в науката“ за 2020 г. Наградите ще бъдат присъдени на пет жени за изключителни заслуги в областта на физиката, математиката и информатиката. Всяка жена лауреат на наградата ще получи парична награда от 100 000 евро за приноса си в развитието и прогреса на науката по време на специална церемония през м. март 2021 г. От началото на тази програма през 1998 г. с наградата са удостоени 112 жени лауреати, три от които са получили Нобелова награда.

Кандидатстването се извършва само чрез онлайн платформата https://www.forwomeninscience.com/en/awards, където се регистрират всички необходими за целта документи (на английски език). Новите потребители на платформата трябва да създадат свой идентификатор и парола за достъп.

Крайната дата за подаване на кандидатурите е 31 май 2020 г. Само документите на участници, постъпили преди тази дата, ще бъдат разгледани. На хартия не се приемат документи.

За повече информация може да се запознаете с Регламента на Програмата. Допълнителна информация ще намерите също и чрез препратката тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения