213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

ДОС за придобиването на квалификация по професия

213030 Полиграфист от област на образование "Изкуства" (публ. 01.06.2021 г.)

213050 Компютърен аниматор (публ. 04.09.2020 г.)

213060 Компютърен график  (публ. 18.06.2020 г.)

213070 Графичен дизайнер (публ. 18.06.2020 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения