Действащи политики за развитие на висшите училища

Начало » Висше образование » Политики за развитие на висшите училища » Действащи политики за развитие на висшите училища

Политика за развитие на Техническия университет - Габрово,
утвърдена със Заповед № РД09-4048/ 05.12.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 07.12.2023 г.)

Политика за развитие на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София,
утвърдена със Заповед № РД09-3161/16.10.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 25.10.2023 г.)

Политика за развитие на Университета по хранителни технологии - Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-3030/09.10.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 09.10.2023 г.)

Политика за развитие на Националната спортна академия „Васил Левски“ – София,
утвърдена със Заповед №  РД09-2696/19.09.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 03.10.2023 г.)

Политика за развитие на Университета за национално и световно стопанство - София, утвърдена със Заповед
РД09-2483/13.09.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.10.2023 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет - Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-1550/20.07.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 02.11.2023 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1548/20.07.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.10.2023 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - Варна,
утвърдена със Заповед № РД09-1190/13.06.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 17.10.2023 г.)

Политика за развитие на Химикотехнологичния и металургичен университет - София,
утвърдена със Заповед № РД09-871/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 21.04.2023 г.)

Политика за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
утвърдена със Заповед № РД09-845/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Университета „Проф. Асен Златаров“ - Бургас,
утвърдена със Заповед № РД09-843/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Висшето училище по телекомуникации и пощи - София,
утвърдена със Заповед № РД09-831/12.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Тракийския университет – Стара Загора,
утвърдена със Заповед № РД09-727/04.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.04.2023 г.)

Политика за развитие на Икономическия университет – Варна, утвърдена със Заповед № РД09-328/ 09.02.2023 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 10.02.2023 г.)

Политика за развитие на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София за периода 2023 – 2027 година, утвърдена със Заповед № РД09-5320/19.10.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 24.10.2022 г.)

Политика за развитие на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1962/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София,
утвърдена със № РД09-1811/ 20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград,
утвърдена със Заповед № РД09-1756/ 11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1702/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Политика за развитие на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1701/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната художествена академия - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1697/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1664/ 03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)


Политика за развитие на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий",
утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет - Плевен,
утвърдена със Заповед № РД09-1598/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД09-3410/21.06.2022 г. и Заповед № РД09-5644 от 17.11.2022 г. (публ. 22.07.2020 г., посл. акт. 18.11.2022 г.)

Политика за развитие на Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов,
утвърдена със Заповед № РД09-1607/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски",
утвърдена със Заповед № РД09-1610/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Лесотехническия университет - София, утвърдена със Заповед № РД09-1463/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Аграрния университет - Пловдив, утвърдена със Заповед № РД09-1457/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив,  утвърдена със Заповед № РД09-1464/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, утвърдена със Заповед № РД09-4776/28.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.07.2020 г., акт. 28.09.2022 г.

Политика за развитие на Русенския университет „Ангел Кънчев“, утвърдена със Заповед № РД09-1414/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“– София, утвърдена със Заповед № РД09-1401/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД09-4753/30.11.2021 г. (публ. 01.07.2020 г., акт. 02.12.2021 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет – София, утвърдена със Заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 01.07.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения