522 Електротехника и енергетика

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 522 Електротехника и енергетика

Специалности от професия код 522010 „Електротехник“

5220101 Електрически машини и апарати (публ. 18.11.2021 г.)

5220102 Електроенергетика (публ. 23.11.2021 г.)

5220103 Електрообзавеждане на производството (публ. 18.11.2021 г.)

5220104 Електрообзавеждане на кораби (публ. 09.12.2021 г.) 

5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника (публ. 28.09.2022 г.)

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника (публ. 25.11.2021 г.)

5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (публ. 25.11.2021 г.)

5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (публ. 25.11.2021 г.)

5220109 Електрически инсталации (публ. 01.12.2021 г.)

5220110 Електродомакинска техника (публ. 01.12.2021 г.)

Специалности от професия код 522020 „Електромонтьор“

5220201  Електрически машини и апарати от професия код 522020 „Електромонтьор“ (публ. 13.01.2021 г.)

5220204 Електрообзавеждане на производството (публ. 13.01.2021 г.)

5220205 Електрообзавеждане на кораби (публ. 13.01.2021 г.)

5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (публ. 13.01.2021 г.)

5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220210 Електрически инсталации (публ. 13.01.2021 г.)

5220211 Електродомакинска техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220212 Електроенергетика (публ. 13.01.2021 г.)


Специалности от професия код 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“

5220301 Топлоенергетика (публ. 23.11.2021 г.)

5220302 Ядрена енергетика (публ. 12.11.2021 г.)

5220306 Газова техника (публ. 23.11.2021 г.)

5220308 Възобновяеми енергийни източници (публ. 23.11.2021 г.)

5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (публ. 23.11.2021 г.)

5220310 Управление на радиоактивни отпадъци (публ. 29.11.2022 г.)


Специалности от професия код 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“:

5220401 Топлоенергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220402 Ядрена енергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220406 Газова техника (публ. 14.01.2021 г.)

5220408 Възобновяеми енергийни източници (публ. 14.01.2021 г.)

5220409 Топлoтехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (публ. 14.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения