215 Приложни изкуства и занаяти

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 215 Приложни изкуства и занаяти

 

2150301 Бижутерия от професия код 215030 „Бижутер“  (публ. 23.03.2021 г.)

2150401 Дърворезбарство от професия код 215040 „Дърворезбар“ (публ. 28.01.2021 г.)

2150601 Каменоделство от професия код 215060 „Каменоделец“ (публ. 23.11.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения