Архив по процедури за подбор на външни експерти

Начало » Документация » Конкурси » Подбор на външни членове на Одитния комитет на МОН » Архив по процедури за подбор на външни експерти

Министерство на образованието и науката обявява свободно място за длъжността
 „главен счетоводител“ (публ. 16.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1403/12.07.2021 г. относно кадровото осигуряване на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чехия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 7 дни от публикуването на обявата до 23 юли включително.


Център за развитие на човешките ресурси обявява подбор на външни оценители на проектни предложения по програма „Еразъм+“ и програма „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021-2027 селекционни години (публ. 11.06.2021 г.)

Покана

Срок за подаване на документите за кандидатстване – 07.06.2021 – 07.07.2021 г.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за външни членове на одитния комитет на МОН (публ. 02.12.2020 г.)

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката (публ. 19.11.2020 г.)

Краен срок за подаване на документи – 30.11.2020 г., включително.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения