Национални програми 2021

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021

 

Отчет на националните програми за развитие на образованието за 2021 година (публ. 12.05.2022 г.)


Национални програми за развитие на образованието (от № 1 до № 16), одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.)

Национални програми за развитие на образованието (от № 17 до № 22), одобрени с   Решение № 257 от 25 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Отново заедно“ 2021 г., одобрена с Решение № 453 от 17 юни 2021 г. на Министерския съвет (публ. 17.06.2021 г.)

Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ 2021 г. одобрена с Решение № 582 от 06 август 2021 г. на Министерския съвет (публ. 11.08.2021 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения