4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

 

4. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ съгласно приложение № 4

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“


Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък с предложенията на училищата за изпълнение на Националната програма “Заедно в грижата на ученика”, Модул 1 (публ. 30.07.2021 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2021-2022 година по модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио” (публ. 25.08.2021 г., публ. pdf файл 23.09.2021 г.)


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина”

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък с предложенията на училищата за изпълнение на Националната програма “Заедно в грижата на ученика”, Модул 2 (публ. 30.07.2021 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2021-2022 година по Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от детската градина” (публ. 25.08.2021 г., публ. pdf файл 03.09.2021 г.)


Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Формуляр за кандидатстване

Проектосписък с предложенията на училищата за изпълнение на Националната програма “Заедно в грижата на ученика”, Модул 3 (публ. 30.07.2021 г.)

Окончателен списък на класираните училищни проекти за учебната 2021-2022 година по Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ (публ. 25.08.2021 г., публ. pdf файл 03.09.2021 г.)


Лица за контакти:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 499, [email protected]
Любка Стоименова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 584, [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения