5. НП „Успяваме заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 5. НП „Успяваме заедно“

 

5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Успяваме заедно“


Модул 1: Хубаво е в детската градина (публ. 21.04.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 21.04.21021 г.)

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2021/2022 година - класирани и некласирани (публ. 19.07.2021 г.)

Протокол за недопуснати от РУО детски градини по Национална програма "Успяваме заедно" за учебната 2021/2022 година (публ. 19.07.2021 г.)

В срок до 5 работни дни след публикуване на резултатите детските градини могат да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ за учебната 2021/2022 година (публ. 06.08.2021 г.)


Модул 2: Иновативна детска градина (публ. 21.04.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 21.04.2021 г.)

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 2 „Иновативна детска градина“ за учебната 2021/2022 година - класирани и некласирани (публ. 19.07.2021 г.)

Протокол за недопуснати от РУО детски градини по Национална програма "Успяваме заедно" за учебната 2021/2022 година (публ. 19.07.2021 г.)

В срок до 5 работни дни след публикуване на резултатите детските градини могат да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 2 „Иновативна детска градина“ за учебната 2021/2022 година (публ. 06.08.2021 г.)


Протокол за недопуснати от РУО детски градини по Национална програма "Успяваме заедно" за учебната 2021/2022 година
(публ. 06.08.2021 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лицe за контакт:
Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 443; е-mail: [email protected] 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения