7. НП „Квалификация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 7. НП „Квалификация“

 

7. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 7

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Квалификация“


Ръководител: Радостина Новакова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел. 02/424 1169, e-mail: [email protected] 

Лице за контакти:
Жасмина Александрова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“ тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected] 


Уебинар-обучение на учители през м. октомври 2021 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“ (публ. 24.09.2021 г.)

Обща информация за изискванията за участие в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ - Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

Заявление за участие в уебинар

Декларация

Справка за кандидатстване на учители за участие в уебинар

Документите се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, Деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация“) или в сканиран вид на ел. адрес [email protected].

(публ. 24.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения