12. НП „Бизнесът преподава“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 12. НП „Бизнесът преподава“

 

12. Национална програма „Бизнесът преподава“ съгласно приложение № 12

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Бизнесът преподава“


Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2021 по Модул 1 „Бизнесът в училище“ (публ. 19.11.2021 г.)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ 2021 по Модул 2 „Учители в предприятия“ (публ. 19.11.2021 г.)


Кандидатстване за участие в НП "Бизнесът преподава": https://np.mon.bg/

Срокът за кандидатстване е удължен до 22.10.2021 г. (публ.19.10.2021 г.)

Срок за кандидатстване: от 15.07.2021 г. до 30.09.2021 г.


(публ. 23.03.2021 г.)

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 446, e-mail: [email protected]

Лице за контакти:
Анелия Русакова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 451, e-mail: [email protected]
Ралица Войнова-Найденова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02/9217 483, e-mail: [email protected].


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения