14. НП „Мотивирани учители“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 14. НП „Мотивирани учители“

 

14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Мотивирани учители“

Модул 1. Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано на 09.02.2022 г.)
Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 15.03.2022 г. на следния линк:

https://zaednovchas.bg/participant/ 

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.Модул 2. Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 12.03.2021 г.)

Процедура за кандидатстване;

Образец на заявление за кандидатстване;

Проект на договор.

Срок за подаване на заявлението към РУО до 31.03.2021 г.


Модул 3. Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати (публ. 12.03.2021 г.)


(публикувано на 09.02.2022 г.)
Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 15.03.2022 г. на следния линк:

https://zaednovchas.bg/participant/ 

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.Ръководител: Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 1166, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 64, e-mail: [email protected]
Ремдие Ибрям – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 65, e-mail: [email protected];
Иванка Стоянова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 68, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения