524 Химични продукти и технологии

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 524 Химични продукти и технологии

 

Специалности от професия код 524010 „Химик-технолог“

5240101 Технология на неорганичните вещества (публ. 05.12.2022 г.)

5240109 Технология на целулозата, хартията и опаковките (публ. 07.12.2021 г.)

5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти (публ. 07.12.2021 г.)

5240114 Технология на хомеопатичните и фитопродукти (публ. 07.12.2021 г.)


5240201 Технология в биопроизводствата от професия код 524020 „Биотехнолог“  (публ. 07.12.2021 г.)


Специалности от професия код 524040 „Лаборант“

5240401 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства (публ. 07.12.2021 г.)

5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства (публ. 07.12.2021 г.)


Специалности от професия код 524060 „Химик-оператор”

5240601 Технология на неорганичните вещества (публ. 13.01.2022 г.)

5240609 Технология на целулозата, хартията и опаковките от професия код 524060 „Химик-оператор“ (публ. 08.12.2021 г.)

5240610 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти (публ. 30.03.2021 г.)

5240613 Декорация на силикатни изделия (публ. 18.03.2021 г.)


5240701 Стъкларско производство от професия код 524070 „Работник в стъкларското производство“ (публ. 08.12.2021 г.)

5240801 Керамично производство от професия код 524080 „Работник в керамичното производство“  (публ. 18.03.2021 г.)


Специалности от професия код 524120 „Оператор в силикатните производства“

5241201 Технология на стъкларското производство (публ. 05.12.2022 г.)

5241202 Технология на керамичното производство от професия код 524120 „Оператор в силикатните производства“ (публ. 08.12.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения