18. НП „Роден език и култура зад граница“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 18. НП „Роден език и култура зад граница“

 

18. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 2;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected] 


 

Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 06.04.2021 г.)

Кандидатства се от 04 май до 04 юни 2021 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма "Роден език и култура зад граница" - 2021 г. - втори транш (публ. 04.10.2021 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с РМС № 257 от 25.03.2021 г., утвърдени със Заповед № РД09-1591/05.08.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2021 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма "Роден език и култура зад граница" - 2021 г. - първи транш (публ. 05.08.2021 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница"  - 2021 г.,  модул 1, дейности по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3. (публ. 19.07.2021 г.)


 


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 06.04.2021 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 04 май до 04 юни 2021 година, на адрес:
България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване (публ. 06.04.2021 г.)

 

 
Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]  
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]  
Ваня Балчева – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected] 
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected] 
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected] 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения