Физика и астрономия

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по предмети » Физика и астрономия

Държавни зрелостни изпити по физика и астрономия

 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ 
Профилирана подготовка 
      ДЗИ по желание
ООП / ПП
май 2023 г.          
август 2023 г.          
май 2022 г.        
август 2022 г.          

Сесия 

 

 

 Втори задължителен ДЗИ     ДЗИ по желание
май 2021 г.         
 август 2021 г.          

юни 2020 г.

       
август 2020 г.          
май-юни 2019 г.        
август 2019 г.          
май-юни 2018 г.        
август 2018 г.          
май-юни 2017 г.        
август 2017 г.          
май-юни 2016 г.        
август 2016 г.          

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г. 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

       
август 2015 г.          
май-юни 2014 г.        
август 2014 г.      -----------------------------------      
май-юни 2013 г.        
август 2013 г.      -----------------------------------      
май-юни 2012 г.        
август 2012 г.          
май-юни 2011 г.        
август 2011 г.          
май-юни 2010 г.        
август 2010 г.          
май-юни 2009 г.        
август 2009 г.          
май-юни 2008 г.        
август 2008 г.          
пробна 2007 г.          

примерни изпитни
материали 2007 г.

         
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения