Архив за 2020 г.

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2020 г.

 


За преподавател по български език и литература в Белградския университет е класирана гл. ас. д-р Радостина Стоянова (публ. 11.12.2020 г.)

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 30.09.2020 г.):

 1. Белградски университет, Сърбия;
 2. Университет „Болоня“, Форли, Италия;
 3. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 4. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 14 октомври 2020 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 30.09.2020 г.).

За преподавател по български език и литература в Белградския университет е класирана гл. ас. д-р Радостина Стоянова (публ. 11.12.2020 г.)


За преподавател по български език и литература в Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, Украйна е класирана доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова (публ. 30.09.2020 г.)

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 06.08.2020 г.):

1. Белградски университет, Сърбия, Белград;
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна;
3. Университет „Болоня“, Форли, Италия;
4. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 21 август 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 06.08.2020 г.).


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов (публ. 22.07.2020 г.)

Обява

Заявление

Личен формуляр

Документите се подават в срок до 5 август 2020 г. (сряда) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 22.07.2020 г.).


За преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова е класиран Тошко Илиев Ганев (публ. 01.09.2020 г.)

Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2020/2021 година (публ. 17.07.2020 г.):

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. Губогло“, гр. Чадър Лунга, АТО Гагаузия, Република Молдова;
3. Преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова;
4. Преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна.

Обява

Личен формуляр

В срок до 4 август 2020 г. включително кандидатите трябва да представят  документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 17.07.2020 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 07.07.2020 г.):

 1. Белградски университет, Сърбия, Белград;
 2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна;
 3. Университет „Болоня“, Форли, Италия;
 4. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 17 юли 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 07.07.2020 г.).


Подбор на независими експерти за попълване състава на комисиите за наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации и висшите училища, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (публ. 12.06.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 20.07.2020 г. на адреса на министерството, както и на следния електронен адрес: [email protected].


Подбор за преподавател по българска народна хореография в Бердянски държавен педагогически университет и Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна за учебната 2020/2021 година (публ. 15.06.2020 г.)

Обява

Личен формуляр 

В срок до 3 юли 2020 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката


Резултат от проведения подбор за преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Класиран за преподавател по българска народна хореография в Бердянски държавен педагогически университет и Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна е Валентин Димитров Василев (публ. 16.07.2020 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища: (публ. 03.06.2020 г.)

1. Сегедски университет, Сегед, Унгария
2. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 19 юни 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 03.06.2020 г.). 


Резултати от проведената на 13.07.2020 г . процедура за подбор за преподавател в Сегедския университет (публ. 22.07.2020 г.)


Резултат от проведения подбор за преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

 1. За преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова:
  Боряна Николова Маркова
 2. За преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  Николай Енчев Енчев
 3. За преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна:
  Димитър Русев Георгиев

Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2020/2021 година, както следва (публ. 03.06.2020 г.):

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. Губогло“, гр. Чадър Лунга, АТО Гагаузия, Република Молдова;
4. Преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова;
5. Преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
6. Преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище
I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
7. Преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна.

Формуляр (по образец) за участие в подбора

В срок до 30 юни 2020 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 03.06.2020 г.).


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 22.05.2020 г.):

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Украйна, Киев, Украйна

Обява
Личен формуляр
Заявление

Документите се подават в срок до 5 юни 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 22.05.2020 г.)


Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета за чужди езици в Кобе, Япония  (публ. 04.05.2020 г.)

Обява

Личен формуляр

Заявление

Срокът за подаване на документи е 18 май (понеделник) 2020 г. За подробности, моля вижте приложената обява.  (публ. 04.05.2020 г.)


Резултат от процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета за чужди езици в Кобе, Япония, проведена на 3 юни 2020 г. (публ. 15.06.2020 г.)


Подбор за преподавател-методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова за учебната 2020/2021 година

Обява

Личен формуляр

В срок до 14 май 2020 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 09.04.2020 г.)


Класиран за преподавател-методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова е Кирил Радославов Кирилов


Конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката - бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 11 март 2020 г. включително.


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2020/2021 година, както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. Губогло“, гр. Чадър Лунга, АТО Гагаузия, Република Молдова;
4. Преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя-Пержей, Република Молдова;
5. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
6. Преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

 • Класирана за преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна е Галина Николаева Григорова-Духнева

7. Преподавател по български народни танци в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
8. Преподавател по български народни инструменти в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна.

Обява

Личен формуляр

В срок до 30 март 2020 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 02.03.2020 г.)


Стипендии “Фулбрайт” за учебната 2021-2022 година 

Повече информация Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г. (публ. 17.01.2020 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Ереванския държавен университетпо лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения
5. Бердянски държавен педагогически университет, Бердянск, Украйна

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 31 януари 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 11.12.2019 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения