Отворени данни

Начало » Достъп до информация » Отворени данни

 

(публикувано 10.06.2021 г.)

Националният портал за отворени данни, достъпен на адрес: https://data.egov.bg/, представлява единна, централизирана, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните мета-данни. Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 10 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани от почти 500 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилни устройства.

Публикуваните и поддържаните набори от данни на Министерството на образованието и науката на „Портала за отворени данни на Република България“ са достъпни на адрес:

https://data.egov.bg/organisation/profile/a57a2273-6b21-4a7a-99ee-05ec4f67ebe4?q=министерство+на+образованието+и+науката&type=2

и са в следните категории:

  • Средно образование;
  • Висше образование;
  • Професионално образование и обучение;
  • Наука;
  • Информация за плащанията в СЕБРА в системата на МОН.

Наборите от данни на Министерството на образованието и науката се актуализират своевременно на „Портала за отворени данни на Република България“, като се отчитат спецификата на организацията и провеждането на събитията, както и информационните ресурси, в резултат на които се формират данните.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+