Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

Начало » Наука » Новини и събития » Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

(публикувано 14.06.2021 г.)

Актуализацията на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. приключи успешно през месец април 2021 г. В стратегическия документ са включени 51 обекта, в това число общо 15 Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това ще позволи надграждане на капацитета и научния потенциал на страната ни в области като информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Последователната научна политика и инвестициите в научна инфраструктура позволяват на страната ни да потвърди националния си ангажимент и участие в 8 действащи европейски научни консорциума (ERICs), както и в 5 партньорства за създаване на нови такива.

Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. можете да разгледате и изтеглите като проследите    тази препратка.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения