Изпитни материали за ДЗИ - 2012 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Изпитни материали за ДЗИ по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2012 г.

 

Задължителен ДЗИ - Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор - 23 май 2012 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 29 май 2012 г.

ДЗИ по желание - май 2012 г.

 31 август 2012 г.


Примерен тест по география и икономика за ДЗИ за учебната 2011/2012 година

Примерен тест по български език и литература за ДЗИ за учебната 2011/2012 година

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения