Електронни административни услуги

Начало » Административно обслужване » Електронни административни услуги

С лице към хората

 


Административните услуги, предоставяни от Министерството на образованието и науката, са достъпни за граждани и юридически лица чрез Единния портал за достъп на електронни административни услуги от лица, притежаващи валидно удостоверение за електронен подпис, които могат да заявяват извършването на услугата (с приложени сканирани изображения на необходимите документи).

Електронните административни услуги могат да се заявят на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi?supplierId=81


Министерството на образованието и науката и Министерството на електронното управление съвместно работят върху намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, като разработиха две вътрешни електронни услуги.

Вече не е необходимо гражданите и бизнеса да заявяват услугите за „Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката“ и “Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката“ .

Услугите са разработени като вътрешни и административните органи, на които е необходимо съгласие от Министерството на образованието и науката ще го изискат по служебен път.

(публикувано на 09.02.2023 г.)


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения