Проф. д.ю.н. Цветан Сивков

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. д.ю.н. Цветан Сивков


Ръководител на катедра „Административноправни науки“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2009 г. до 2019 г. е декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, където придобива научните си степени „доктор на юридическите науки“ и „професор“. От 2002 г. до 2012г. е секретар по юридическите въпроси на президента.

Действащ адвокат и арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация. Научните му интереси са в областта на местното управление и административнонаказателното право.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения