Фонд „Научни изследвания“

Начало » Наука » Фонд „Научни изследвания“

https://www.fni.bg/

Архив Фонд "Научни изследвания"

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. – България-Франция по Програма „Рила“

Фонд "Научни изследвания"

(публ. 17.05.2023 г.) 

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурсна процедура за участие в "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2023 г. –
България-Франция по Програма „Рила“.

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Р България или Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор. Финансирането по тази процедура е в подкрепа на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и за подпомагане на сътрудничеството между научни организации от Р България и съответната държава.

Повече информация за конкурса ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“:

- На български език:

https://bnsf.bg/wps/portal/fond-izsledvaniq/home/competitions/Pokana_Rila_2023 

- На френски език:

https://www.campusfrance.org/fr/rila 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения