Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2020 г.

Начало » Наука » Политики и инициативи » Национални научни програми » Национални научни програми, одобрени/актуализирани 2020 г.


Решение № 900 от 7 декември 2020 година за одобряване на актуализирани национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., изменено с Решение № 340 на Министерския съвет от 2020 г., и Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г.  (публ. 19.03.2021 г.)

РЕШЕНИЕ № 866 от 26 ноември 2020 година за одобряване на национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ (публ. 11.03.2021 г.) - https://nnp-ir.bg/

РЕШЕНИЕ № 557 от 6 август 2020 година за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“ (публ. 02.03.2021 г.)

Решение № 340 от 21 май 2020 година (актуализира Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)) за изменение на Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми (публ. 05.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ № 262 от 21 април 2020 година за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ (публ. 04.05.2020 г.)
за повече информация, посетете следният линк -  https://ncth.bg/projects/539-nat

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения