Архив Фонд "Научни изследвания"

Начало » Наука » Архив » Архив Фонд "Научни изследвания"

Годишен доклад на Комисията за наблюдение и оценка на дейността на Фонд „Научни изследвания“ при Министерство на образованието и науката за 2020 г. (публ. 09.08.2021 г.)


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма ВИХРЕН-2021“ (публ. 30.09.2021 г.) (публ. 30.09.2021 г.)
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 09.11.2021 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. (публ. 04.08.2021 г.)
Крайният срок за подаване
на проектните предложения е 30.09.2021 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в 2 нови конкурса (публ. 31.05.2021 г.)
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма РИЛА“
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 28.06.2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения