Европейско и международно сътрудничество

Начало » Наука » Политики и инициативи » Европейско и международно сътрудничество

Международни договори за образователен, научен и културен обмен

Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на културата и иновациите на Унгария за периода 2022 - 2024 г.
(публ. 30.11.2022 г.)

Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 - 2025 г. (електронно четим, обн. ДВ, бр. 49 от 30 юни 2022 г.) (публ. 16.11.2022 г.)


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество (електронно четим, обн. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2021 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество (публ. 26.10.2022 г.)


Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и Кралство Испания (електронно четим, обн. ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и кралство Испания (публ. 26.10.2022 г.)


Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 г. (електронно четим, обн. ДВ, бр. 54 от 9.07.2019 г.)

Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година (публ. 26.10.2022 г.)

Cooperation Programme between the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria and the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland in the Field of Science and Higher Education for the Years 2018 – 2022 (published on 26.10.2022)

in Polish (published on 26.10.2022)


Програма между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2022 - 2025 г. (електронно четим, обн. ДВ. бр.26 от 1 април 2022 г.)

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2022-2025 г. (публ. 26.10.2022 г.)


Меморандум за разбирателство между между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, ИКТ и планиране на бъдещето на Република Корея относно сътрудничество в областта на науката и технологиите (публ. 26.10.2022 г.)


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар (електронно четим, обн. ДВ. бр.16 от 25 февруари 2022 г.)

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар (публ. 26.10.2022 г.)


Program of Educational, Scientific, Cultural, Youth and Sports Cooperation between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the State of Israel for the Years 2022 – 2025 (published on 26.10.2022)


Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2018-2020 г. (електронно четим, обн. ДВ, бр. 84 от 12.10.2018 г., в сила от 05.09.2018 г.)

Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република Бъгария и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018-2020 г. (публ. 26.10.2022 г.)


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 – 2023 г. (електронно четим, обн. - ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.)

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за периода 2020 – 2023 г. (публ. 26.10.2022 г.)

Agreement between the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of the Peoples's Republic of China On Cooperation in the Field of Science and Technology (published on 26.10.2022)

In Chinese (published on 26.10.2022)


Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017-2021 г. (електронно четим, обн. - ДВ, бр. 31 от 18.04.2017 г., в сила от 14.03.2017 г.

Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017-2021 г. (публ. 26.10.2022 г.)

Programm uber die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kultur, Bildung, Wissenschaft und der Jugend zwischen der Regierung der Republik Osterreich und der Regierung der Republik Bulgarien fur den Zeitraum 2017-2021 (in German) (published on 26.10.2022)


Меморандум за разбирателство между МОН и Европейския институт за иновации и технологии (EIT) (публ. 19.10.2021 г.)

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения