Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) » Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП) за държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

Примерни задачи към учебно-изпитни програми (УИП)
за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за учебната 2021 – 2022 година (публ. 16.09.2021 г.)

 Учебен предмет

 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ООП) 

 

 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА (ПП) 

 

Примерни задачи
към УИП за ДЗИ

 УИП за ДЗИ   Примерни задачи
към УИП за ДЗИ 
УИП за ДЗИ 
Български език   
Чужд език (АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, ИтЕ, РЕ – на съответните нива)    

 

Английски език        

Френски език 

     
Немски език       
Испански език       
Италиански език       
Руски език       
Математика   
Информатика       
Информационни технологии   
История и цивилизации   
География и икономика   
Философия   
Биология и здравно образование   
Физика и астрономия   
Химия и опазване на околната среда  
Музика       
Изобразително изкуство       
Предприемачество       

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения