НП „Дигитална квалификация“

Начало » Висше образование » Национални програми » НП „Дигитална квалификация“

 

Национална програма „Дигитална квалификация“,
приета с Решение на Министерски съвет № 184 от 5 март 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)

Примерна учебна програма за обучение по иновативни образователни технологии за преподаватели във висшите училища, които преподават в други научни области (публ. 03.11.2022 г.)

Примерна учебна програма за обучение по иновативни образователни технологии за учители, преподаващи в първи гимназиален и втори гимназиален етап (публ. 03.11.2022 г.)

Примерна учебна програма за обучение по иновативни образователни технологии за преподаватели във висшите училища, преподаващи дисциплини в областта на ИКТ и компютърните науки (публ. 03.11.2022 г.)

Рамкова програма за интегриране на компетентностния подход на представители от бизнеса, преподаващи във висшите училища и училищата от системата на средното образование (публ. 03.11.2022 г.)


Лице за контакт: Кина Карайчева, тел.: 02 9217 543, e-mail: [email protected]  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения