НП „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Начало » Висше образование » Национални програми » НП „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

 

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“,
приета с Решение на Министерски съвет № 47 от 19 януари 2021 г. (публ. 25.03.2021 г.)

Съобщение за резултатите от подбора на обучители по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публикувано 15.12.2021 г.)

Покана за набиране на обучители по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публ. 10.09.2021 г.)


Лицa за контакт: 
Галина Чекурова, тел.: 02 9217 529, e-mail: [email protected];
Ивана Радонова, тел.: 02 9217 541, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения