Решения на МС

Начало » Висше образование » Полезна информация » Решения на МС

 

РЕШЕНИЕ № 30 от 12.01.2023 г. на Министерския съвет за изменение на Решение № 47 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ (публ. 17.01.2023 г.)

РЕШЕНИЕ  № 32  на Министерския съвет от 12 януари 2023 година за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г. (публ. 16.01.2023 г.)


РЕШЕНИЕ № 538 от 22 юли 2021 година за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България (публ. 16.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения