До 19.11.2021 г. Стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Архив 2019-2021 » До 19.11.2021 г. Стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.

Предоставяни от правителството на Конфедерация Швейцария стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.

(публикувано 14.10.2021 г.)

Швейцарското правителство отпуска стипендии за академичната 2022-2023 г. за кандидати от България - докторанти, изследователи и творци, в следните четири категории:

  • Пост-докторантско научно изследване – за висококвалифицирани научни изследователи от всички академични области;
  • Научно изследване – за кандидати, които са висококвалифицирани учени, притежаващи ОКС „магистър“ от всички академични области, както и за млади лекари;
  • Докторантура – в един от десетте швейцарски обществени университета, двата Федерални технологични института или в швейцарски обществени и изследователски институти;
  • Изкуство – на висококвалифицирани млади хора от всички сфери на изкуството на ниво магистър или научно изследване.

Процедурата по предварителния подбор на кандидатите се организира от Посолството на Швейцария в София и Центъра за академични изследвания София (ЦАИ). Документите на одобрените кандидати ще бъдат предоставени за окончателно решение на швейцарската Федерална комисия за стипендии за чужденци.

Подробна информация във връзка с процедурата за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Центъра Стипендии за български докторанти, учени и творци през 2022-2023 на Швейцарското правителство – ЦАИ (cas.bg), както и на швейцарската Федерална комисия по стипендии Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Scholars and Artists for the 2022-2023 Academic Year (admin.ch). Електронната страница на Центъра за академични изследвания е http://www.cas.bg/bg/news.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения