Годишни доклади за наука

Начало » Наука » Политики и инициативи » Годишни доклади за наука

Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища през 2021 г. (публ. 13.12.2022 г.)
Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища в Република България за периода 2017-2018 г. (публ. 20.10.2021 г.)


Годишен доклад за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища за периода 2016-2017 г. (публ. 20.10.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения