213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

2130201 „Фотография“ от професия код 213020 „Фотограф“ (публ. 16.10.2023 г.) 

2130301 Полиграфия от професия код 213030 „Полиграфист“ (публ. 21.11.2022 г.)

2130601 Компютърна графика от професия код 213060 „Компютърен график“ (публ. 03.11.2021 г.)

2130701 Графичен дизайн от професия код 213070 „Графичен дизайнер“ (публ. 03.11.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения