До 24 февруари 2022 г. Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма "Мария Склодовска-Кюри"

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 24 февруари 2022 г. Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма "Мария Склодовска-Кюри"

публкувано 22.12.2021 г.

Краен срок за кандидатстване - 24 февруари 2022 г.

Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии "Мария Склодовска-Кюри" в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с висок потенциал. Програмата предоставя изключителни възможности за обучение, за да подготви стипендиантите за бъдещето им като част от новото поколение научни лидери във и извън академичните среди, като дава свобода на стипендиантите да установят свои собствени изследователски направления. Поканата за участие в EuroTechPostdoc2 за 2022 г., предлагаща 35 стипендии, е с краен срок за кандидатстване 24 февруари 2022 г. Повече информация може да бъде намерена в приложената брошура, на уебсайта на програмата EuroTechPostdoc2 (eurotech-universities.eu) и в електронната страница на Euraxess EuroTechPostdoc2 - a Marie Skłodowska-Curie fellowship programme | EURAXESS (europa.eu).

Програма "Мария Склодовска-Кюри" на „Хоризонт Европа“ за стипендии за опитни изследователи, за изграждане на ново поколение научни лидери във и извън академичните среди, като дава свобода на стипендиантите да установят свои собствени изследователски направления (публ. 20.12.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения