Анализи на на Световната банка

Начало » Наука » Стратегически и нормативни документи » Анализи на на Световната банка

 

Встъпителен доклад: Преглед на публичните разходи на България в областта на науката, технологиите и иновациите (публ. 11.02.2022 г.)

България: Оценка на нуждите на страната и на комбинацията от политики в областта на науката, технологиите и иновациите (публ. 11.02.2022 г.)

Увеличаване на приноса на публичните научни изследвания в България към иновациите: Диагностичен анализ на база извършено проучване (публ. 11.02.2022 г.)

България: Анализ на управлението и функционален анализ (публ. 11.02.2022 г.)

България: Анализ на ефикасността на програмите в областта на науката, технологиите и иновациите (публ. 11.02.2022 г.)

Окончателен доклад: Преглед на публичните разходи за наука, технологии и иновации в България  (публ. 11.02.2022 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения