Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

Начало » Документация » Комисия по академична етика » Членове на Комисията по академична етика » Проф. Ирини Дойчинова-Цекова

Професор, доктор на науките, в Медицински университет-София, Фармацевтичен факултет. Преподавател по физикохимия и фармакокинетика, ръководител на докторската програма по теоретична химия. Основни области на научни изследвания – лекарствен дизайн и биоинформатика. Автор и съавтор на над 140 научни публикации с над 5000 цитирания (h-индекс 33), 4 учебника по физикохимия и фармакокинетика на български и английски език, ръководител на няколко национални и европейски научни проекта.

Носител на награда „Питагор“ за 2016 г. в областта на биомедицинските науки. В първия 1% на най-цитираните учени в света в направление „Фармакология и фармация“ и в първите 2% за цялостен научен принос, съгласно годишните класации на Станфордския университет за 2020 и 2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения